Pyramidy v Gíze

Kdo se vydá za poznáním do Egypta, neměl by vynechat prohlídku pyramid v Gíze. Gíza je k nalezení nedaleko Káhiry. Do dnešních časů se vedou bouřlivé diskuse o tom, jak tyto giganty, vážící přes 6.000.000 tun, mohli Egypťané před více jak 4.500 roky vůbec vybudovat.

Pyramidy nejen v Gíze byly stavěny jako pohřebiště tehdejších slavných panovníků. Kdo chce dnes pyramidu navštívit, musí zaplatit vstupné. To se pohybuje okolo 60 L.E. V jejich těsné blízkosti se motá celá řada prodavačů všeho možného. Ti bývají často velmi neodbytní. Celý areál v Gíze je z důvodu bezpečnosti hlídán ozbrojenou stráží.

Nejznámější a nejstarší pyramidou je Cheopsova pyramida. Ta bývá také někdy nazývána Chufuova. Pyramida se šplhá až do výšky 137 metrů. Sklon stěn činí 51°50´. Svým půdorysem 230,38 metrů x 230,38 metrů vede k domněnce, že stavba musela trvat kolem dvou desetiletí. S budováním Cheopsovy pyramidy pravděpodobně pomáhaly písečné saně, tažené voly. Využívala se zřejmě i celá řada důmyslných pák a ramp. Cheopsův syn a vnuk pak nechali postavit další dvě pyramidy.

Druhou slavnou pyramidou v Gíze je Kefrenova. Lze se také setkat i s přepisem Chefrénova. Kefrenova pyramida stojí nedaleko té Cheopsovy. Na výšku měří stejně jako Cheopsova pyramida. Díky vyššímu sklonu stěn a výše položeným základům ale Kefrenova pyramida pyramidu Cheopsovu převyšuje.

Třetí celosvětove známou pyramidou v Gíze je Mikerínova, nebo též Mekerenova pyramida. Je ze všech tří nejmenší. A v porovnání se svými sousedy měří pouhých 62 metrů.

Součástí areálu v Gíze je i Velká sfinga. Ta je jedním z nejznámějších egyptských monumentů. Dalo by se říci, že sfinga celý komplex pyramid vlastně střeží. Jde o obrovskou, 74 metrů dlouhou a 21 metrů vysokou, sochu. Socha má tělo lva a lidskou tvář. Ta bývá často připisována faraonu Cherfrénovi. Bohužel je škoda, že je vzhledem ke svému stáří a materiálu, ze kterého byla vytesána, již značně poškozena povětrnostními podmínkami. Bohužel se ale na současném stavu sfingy podepsal i lidský vandalismus.