Do Tuniska na Saharu

Ne každý se v takových oblíbených destinacích, jako je třeba Tunisko, chystá během své dovolené pouze ležet a odpočívat na pláži. Protože těm jedincům, kteří budou chtít během svého pobytu v této severoafrické zemi něco zažít, má Tunisko co nabídnout. Mimo jiné může být Tunisko zcela právem pyšné na hezkou řádku možností nejrůznějších výletů.

Tím rozhodně neoblíbenějším výletem, jenž je nabízen snad v každém hotelu, je cesta do největší světové pouště Sahara. Protože je Sahara skutečně obrovská, je tento výlet většinou několikadenní. Cesta do tuniské části pouště Sahara je poměrně náročná. A i její cena je vyšší než u běžných výletů, které jsou nabízeny v přímořských destinacích. Proto většinu zájemců odradí. Ale to je velká škoda. Kdo už Tunisko navštíví, neměl by si nechat cestu na Saharu ujít.

Jak už bylo zmíněno dříve, Sahara je největší pouští na světě. Tvoří dokonce celou jednu třetinu afrického kontinentu. Sahara je rozprostřena přes úctyhodných 11 afrických států. Mezi ně spadá i Tunisko. Proč se tedy vydat do pouště právě zde? Přestože se v Tunisku nachází jen zlomek Sahary, je co do bezpečnosti Tunisko absolutně nejvhodnějším místem, kde se dá Sahara poznat a blíže prozkoumat.

Sahara se fakticky skládá ze tří rozdílných typů pouště. Zdejší regiony bývají kamenité, oblázkové a písečné. Posledně jmenovaná písečná poušť je největším zdejším lákadlem. A také nejznámějším obrazem Sahary. Ty nejkrásnější duny je možné spatřit v blízkosti Ksar Ghilane. Zkušení průvodci Saharou berou turisty i k místním solným jezerům Chott el-Djerid. U nich lze s vysokou pravděpodobností spatřit fata morgánu.

Při cestě pouští Sahara je ještě dnes možné sem tam zahlédnout volně žijící velbloudy. Ti se líně prodírají pískem a rozpáleným prostředím. Mezi další zvířata, která jsou schopna na takové poušti, jakou je Sahara, přežít, patří už jen škorpióni, zmije a několik druhů ještěrek. Fenci, nebo též pouštní lišky, kteří jsou k vidění ve městech, jak si s nimi místní obyvatelé vydělávají, už v poušti Sahara samotné k nalezení nejsou.

V poušti jakoby čas plynul mnohem pomaleji. Sahara je krásná. Je však současně zrádná a znemožňuje volný pohyb. V době písečné bouře je nejlepší se někam schovat. Jenže kam, když je kolem jen samý písek?

Na Sahaře se nacházejí též pouštní a horské oázy. V oázách je možné si odpočinout ve stínu palem a svlažit se v některém z pramenů sladké vody, vyvěrajících na povrch.